ALTENSIV

ESMENES I MULLANTS MULLANT - DISPERSANT NO IÒNIC ANTIESPUMANT BIODEGRADABLE

Producte desenvolupat per augmentar l'adherència i penetració de les aplicacions foliars.

D'aquesta manera s'aconsegueix assegurar l'efecte desitjat amb els diferents tractaments (adobs, correctors, etc.).

No forma escuma ia més destrueix la que ja està formada en el tanc.

Es diferencia d'altres mullants no iònics (nonilfenols) en la seva alta biodegradabilitat.

Rebaixa el pH de l'aigua aproximadament en 2 unitats.

APLICACIÓN DOSIS
En cultivos ordinarios 50 c.c/Hl
·En cultivos difíciles de mojar por tener hojas cerosas (ajo, alcachofa, cebolla, col, guisantes, etc.) 100 c.c/Hl
RIQUEZAS GARANTIZADAS
Alcohol graso etoxilado 20% p/v
 

CULTIVO

Cítrico, Frutales, Lechuga, Noguera, Olivo, Tomate, Viña.