FOSFITO POTASIO

SAL EN SOLUCIÓ DE ÀCID FOSFORÓS AMB POTASSA

L'estat en què es troba el Fòsfor (com ió Fosfit) fa que el producte posseeixi una notable activitat fungicida i fungistàtica. Donat el seu caràcter sistèmic l'activitat es fa notar sobre fongs endoparàsits, especialment Oomicales (Fongs productors de mildius), que produeixen malalties com ara podedumbres en tiges (Ph. cactorum).

El seu ús continuat per via foliar prevé l'aparició d'aquesta malaltia.

APLICACIÓ DOSI RECOMANACIÓ
Foliar 300 – 350 c.c/Hl Es recomana mullar bé la planta
Radicular 5 Lt/Ha · No barrejar amb olis, cúprics i productes de reacció alcalina.
RIQUESES GARANTIDES
Anhídrid Fosfòric (P2O5) soluble en aigua 30% p/p
Òxid de Potassi (K2O) soluble en aigua 20% p/p
 

CULTIU

Cítric, Fruiters, Hortícoles.