KERAMIN 24%

BIONUTRIENT ESPECIAL AMB AMINOÀCIDS

Amb KERAMIN 24% s'aconsegueix:

  • reactivació de cultius afectats per malalties o plagues
  • reactivació de la vegetació després de les gelades
  • millor quallat dels fruits
  • millor aprofitament dels microelements
  • gran efecto adherente, que potencia la eficacia de otros tratamientos realizados conjuntamente.
DOSI
100 – 200 c.c/Hl
RIQUESES GARANTIDES
Aminoácids lliures 24,7% p/p
Nitrógeno (N) total 7,7% p/p
Nitrógen (N) orgànic 2,7% p/p
Nitrógen (N) ureic 3% p/p
Nitrógeno (N) amoniacal 2% p/p
 

CULTIU

Cítric, Noguera, Olivera, Vinya.