Nitrofoska

Nitrofoska® Especiales

Avantatges / Característiques

Contingut mínim en clor

Presenten un contingut pràcticament menyspreable de clor, element que en petites quantitats pot afectar el rendiment i la qualitat de les collites. Per això, els Nitrofoska® Especials es formulen a partir de sulfat de potassi i no amb clorur de potassi com els abonaments convencionals.

Amb magnesi, calci i sofre

Els Nitrofoska® Especials aporten nutrients essencials tan importants per a les plantes com el magnesi, el sofre i el calci. Els Nitrofoska® Especials estan enriquits amb magnesi 100% assimilable (procedent de kieserita), nutrient fonamental per a la fotosíntesi i, per tant, per a la vida vegetal.

Contingut equilibrat en nitrogen nítric i amoniacal

En els Nitrofoska® Especials aproximadament el 40% del nitrogen es troba en forma nítrica d'acció immediata, i el 60% en forma amoniacal d'efecte més durador. Nitrofoska® Especials mai contenen nitrogen procedent d'urea, ja que aquest tipus de nitrogen pot donar lloc a pèrdues importants per lixiviació i per volatilització, a més d'originar danys durant la germinació dels cultius.

Enriquits amb microelements

Per garantir una nutrició completa dels cultius, els Nitrofoska® Especials han estat enriquits amb microelements, nutrients igualment essencials encara que en menor quantitat, per a un òptim desenvolupament dels cultius.

Granulació de complex de qualitat

A cada grànul de Nitrofoska® Especials es troben tots els nutrients necessaris per al cultiu en la mateixa proporció. Això permet un repartiment uniforme de l'abonament i garanteix un subministrament homogeni de nutrients a totes les plantes. Amb altres tipus de fertilitzants (barreges, etc.), la manca d'homogeneïtat impossibilita una nutrició equilibrada. A més els Nitrofoska® Especials es distingeixen per la seva homogènia granulació i absència de pols, el que permet un còmode i correcta aplicació.

Elevada solubilitat

L'alta solubilitat de les formulacions de Nitrofoska® Especials faciliten una ràpida assimilació de tots els nutrients, fins i tot en condicions de sequera.

  • Spanish
  • Català