Floranid

Floranid® Permanent

Avantatges
  • No hi ha risc de lixiviació, encara a altes dosis, ja que l'alliberament és gradual.
  • Millora el rendiment per a les mateixes unitats fertilitzants.
  • L'aportació de nutrients s'adapta a la corba de necessitats de la planta, cobrint les necessitats i evitant excessos (especialment important en planta jove).
  • Independència entre l'abonat i el reg.
  • Reducció de l'efecte salinizante fins i tot en dosis de 2 a 4 vegades superiors a les tolerades per la planta per al nitrat amònic, sense risc de fitotoxicitat.