MICROFORT

BIOESTIMULANT INDUCTOR D'AUTODEFENSES BARREJA LÍQUIDA D'OLIGOELEMENTS

Conté els microelements formant complexos amb àcids d'origen natural pel que no contamina i no deixa residus tòxics.

Conté agents tensioactius especials que afavoreixen l'absorció.

S'aplica per via foliar, s'absorbeix ràpidament i descendeix a través del floema cap a les arrels.

A causa de la seva gran penetrabilitat, el complex de coure amb àcids orgànics permet reduir la població de bacteris (Pseudomonas, etc.) a nivells mínims i impedeix l'aparició de danys causats per aquestes.

El dany ocasionat per les gelades queda molt reduït ja que en disminuir dràsticament la població bacteriana, s'evita que actuïn com a nuclis de formació de gel.

CULTIU ÈPOCA D'APLICACIÓ DOSI
Frutals Caiguda de fulles i prefloració 300 – 500 c.c/Hl
Període vegetatiu 125 c.c/Hl
Hortícoles Quan hi hagi risc d'aparició de bacteris 150 – 200 c.c/Hl
Maduixa Quan hi hagi risc d'aparició de bacteris 150 – 200 c.c/Hl
RIQUESES GARANTIDES
Bor (B) soluble en aigua 0,25% p/p
Coure (Cu) soluble en aigua 0,5% p/p
Coure (Cu) complexat per AG * 0,5% p/p
Manganès (Mn) soluble en aigua 0,75% p/p
Manganès (Mn) complexat per AG* 0,75% p/p
Zinc (Zn) soluble en aigua 0,5% p/p
* AG = Àcid Glucónic
RECOMANACIONS
No barrejar amb pols mullables / No aplicar en varietats sensibles al Coure
 

CULTIU

Ecològic, Maduixa, Fruiters, Enciam, Tomàquet.