NIUPER 75

ADOB LÍQUID FOSFORAT DE GRAN PURESA

NIUPER 75 aporta Fòsfor immediatament assimilable per la planta. Aplicat en floració s'aconsegueix:

  • flors millor formades i obertes
  • es facilita la feina dels insectes pol·linitzadors
  • més i millors fruits

Millora també l'arrelament de les plantes.

APLICACIÓ DOSI
Foliar 100 a 200 c.c/Hl
RIQUESES GARANTIDES
· Aminoácids lliures 2% p/p
Nitrógen (N) total 0,6% p/p
Nitrógen (N) orgànic 0,6% p/p
Pentóxid de Fósfor (P2O5) soluble en aigua 51% p/p
 

CULTIU

Maduixa, Fruiters, Noguera, Olivera, Vinya.